06 januar 2019

Det åbne Brøndbymesterskab 2019


Brøndby kommune og Brøndby Skakklub afholder Det åbne brøndbymesterskab i hurtigskak søndag 20. januar 2019 fra kl:09.00-18.00
Præmier
1. præmien i mesterklassen kr. 4.000,  2. præmie i mesterklassen kr. 2.000
1. præmie i basisklassen kr. 1.500
Øvrige præmiers antal og størrelse afhænger af deltagerantallet. For hver 10 deltagere i ratingorden.
Ved ligestilling bliver præmierne uddelt via korrektion, jfr Dansk Skak Unions reglement.
Derudover udsætter Brøndby Kommune ærespræmier.
Turneringsform
7 runder Monrad.
Betænkningstid
30 minutter  pr.spiller til hele partiet.
Klasser og Indskud:
Mesterklasse : rating >1899: indskud kr. 140,
Basisklasse: rating < 1900 : indskud kr. 100,
Spillested: Kilden Nygårds Plads 31, Brøndbyøster. Der er handicapvenlige lokaler.
Tidspunkt: Søndag 20. januar 2019 fra kl. 09.00 til kl. 18.00.
Fortæring: Mad og drikke kan købes på spillestedet.
Rygning: Ikke tilladt i lokalerne.
Tilmelding: 
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25498
Senest mandag d.14. januar 2019 
Betaling: Mobilpay:29482429 ved Søren Klintsø
Husk at påføre navn og rating samt skakklub.
Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Jan-Ole Johannessen: tlf. 2487 1428