25 august 2013

Generalforsamling 9. september

Husk generalforsamlingen den 9. september!

Dagsordenen er som følgende:

1. Valg af dirigent
2. Oplæsning af protokol
3. Formandens beretning
4. Regnskab
5. Godkendelse af regnskab
6. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer mv.
9. Eventuelt

Forslag til Generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest d. 5. september.